Przetwarzanie danych osobowych
w BUDOPARTNER s.c. z siedzibą ul. Miłkowicka 4, 59-220 Legnica

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wspólnicy Daniel Brodzki i Karol Brodzki spółki cywilnej BUDOPARTNER S.C. NIP: 961 248 25 75, REGON: 021503603, ul. Miłkowicka 4, 59-220 Legnica, jako Administrator Danych Osobowych, na podstawie art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 98/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.U.UE.L z 2016 r. Nr.119, str.1), zwanego dalej RODO, informuje, iż:

Cele, podstawa i zakres przetwarzania danych:

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Wspólników Daniela Brodzkiego i Karola Brodzkiego spółki cywilnej BUDOPARTNER S.C. NIP: 691 248 25 75, REGON: 021503609 są bezpośrednio właściwe przepisy RODO pozostające w związku z przepisami prawa krajowego. Przetwarzanie danych na podstawie zgody może mieć niekiedy miejsce w przypadku braku innych podstaw przetwarzania w szczególności w celu ułatwienia kontaktu z Państwem, w celu i zakresie niezbędnym dla ewidencji sprzedaży, w celach marketingowych, w celach ofertowych po złożeniu zapytania lub zamówienia, w celach koniecznych do sporządzenia wyceny. Podanie przez Państwa zgody jest dobrowolne, jednak uprzedza się, że niekiedy jest ono konieczne dla realizacji zamówienia.

Udostępnianie i przekazywanie danych:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania określonych powyżej lub zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzania przetwarzania danych osobowych, jak również podmiotom i osobom na ich prawnie uzasadnione żądanie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny i nie będą profilowane.

W celach zabezpieczających strona jest chroniona programem przed nieautoryzowanym logowaniem. Program ten przechowuje dane takie jak adres IP przez okres 20 minut od próby błędnego logowania. Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

Uprawnienia:

Mają Państwo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a w przypadku danych przetwarzania na podstawie zgody-prawo do jej cofnięcia. Prawa te mogą być ograniczone przepisami Unii Europejskiej lub przepisami krajowymi.

Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzicie Państwo z naszej strony naruszenie w zakresie Państwa danych.

Zapewniamy, że poprzez stałe podnoszenie świadomości i kwalifikacji pracowników, odpowiednie zabezpieczenie techniczne dochowamy należytej staranności, aby administrowane przez nas dane były odpowiednio przetwarzane i chronione.

Wszelkie Państwa wątpliwości wyjaśniamy pod adresem e-mail: ado@budopartner.com.pl

 

Pliki Cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies "ciasteczka", czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika komputera (lub telefonu). Ciasteczka mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

Pliki te nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.

Jeżeli uważają Państwo, że obecność plików cookie narusza Państwa prywatność, można w każdej chwili je wyłączyć – zarówno dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Państwa przeglądarki (Należy jednak pamiętać, że może to skutkować brakiem możliwości działania wybranych funkcjonalności stron internetowych).

 

Jak wyłączyć pliki cookie w Państwa przeglądarce?

Poniżej znajdują się instrukcje wyłączenia plików cookie w popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli Państwa przeglądarka nie pasuje do żadnego z podanych poniżej opisów, należy poszukać pomocy na stronie twórcy przeglądarki lub w jej pliku pomocy.

Google Chrome

Przeglądarka ta oprócz możliwości wyczyszczenia plików cookie pozwala przejrzeć szczegółowy opis funkcji prywatności przeglądarki.

Aby wyczyścić pliki cookies i inne dane przeglądania, należy kliknąć na przycisk z trzema poziomymi kreskami, który znajduje się po prawej stronie paska adresu – z pojawiającego się menu wybrać „Narzędzia”, a następnie „Wyczyść dane przeglądania”. Szczegółowy opis funkcji prywatności przeglądarki znajduje się pod linkiem „Więcej informacji”.

Mozilla Firefox

Ta przeglądarka udostępnia możliwość określenia czy nie chcą Państwo być śledzeni poprzez pliki cookie w ogóle, czy też chcą Państwo usunąć określone pliki cookie konkretnych witryn internetowych.

Aby określić te ustawienia w menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje” a w nich zakładkę „Prywatność”.

Microsoft Internet Explorer

Dzięki specjalnemu suwakowi można określić ogólny poziom swojej prywatności. Dodatkowo korzystając z przycisku „Witryny”, można decydować o ustawieniach dla konkretnych serwisów internetowych.

Aby określić te ustawienia w menu „Narzędzia” należy wybrać  „Opcje internetowe” a w nich zakładkę „Prywatność”.

Opera

Korzystając z przycisku „Opera” umieszczonego w lewym górnym rogu, należy otworzyć menu oraz wybrać w nim „Ustawienia” a dalej opcję „Wyczyść historię przeglądania”.

Dodatkowo znajduje się tam przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…”, który pozwala na bardziej zaawansowane zarządzanie opcjami dla poszczególnych stron internetowych.

Apple Safari

Korzystając z menu „Safari”, należy wybrać „Preferencje” a w nim zakładkę „Prywatność”. Zakładka ta zawiera rozbudowane opcje dotyczące plików cookie.

Telefony komórkowe, tablety oraz inne urządzenia mobilne

Każdy rodzaj urządzenia mobilnego, może obsługiwać taką funkcjonalność w inny sposób zależnie od rodzaju urządzenia i wykorzystywanej platformy. Dlatego należy zapoznać się z ustawieniami prywatności w pliku pomocy, dokumentacji lub instrukcji obsługi danego urządzenia, lub systemu operacyjnego.